l. 

1       Algemene bepalingen

Deze huurovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op het Reestdalhuisje te Ommerweg 80 Zuidwolde Drenthe, die uitsluitend bestemd is als recreatiewoning. De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht, langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming met de verhuurder. Met het betalen van de aanbetaling of delen van het totale bedrag of het gehele bedrag, verklaart u als huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

2       Reservering en betaling

2 a. Aanbetaling

Binnen 7 dagen na ontvangst van onze bevestiging op uw reserveringsaanvraag dient u 25% van de totale huursom aan te betalen. Pas nadat wij uw aanbetaling hebben ontvangen, is uw reservering definitief.
Uiterlijk 30 dagen voor aankomst bent u het restant, inclusief toeristen belasting (1,21 euro p.p.p.n, 

verschuldigd.

Het gas, water en de elektra zijn in de huurprijs inbegrepen, Schoonmaakkosten niet zie artikel 2 e.

2 b. Betaling van het restantbedrag

Het totaalbedrag (minus de aanbetaling), dient uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de

overeengekomen huurperiode door ons te zijn ontvangen. Als u na herhaald verzoek nog niet heeft

betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden, zoals

genoemd in artikel 3 van toepassing. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht het Reestdalhuisje opnieuw voor verhuur aan te bieden. De aanbetaling van 25% wordt niet terugbetaald. Na ontvangst van het totaalbedrag wordt de huurbevestiging zo spoedig mogelijk aan u toegezonden.

2 c. Maximum aantal bewoners (volwassenen)

In het Reestdalhuisje mogen niet meer personen logeren, dan het overeengekomen aantal. Dit met

een maximum van 6 volwassenen (Het Reestdalhuisje is gericht op senioren en gezinnen daarom niet geschikt voor jongeren en studenten) Indien dit aantal overschreden wordt, kan diegene die de ontvangst regelt, de toegang tot het Reestdalhuisje aan deze extra personen ontzeggen.

2 d. door de huurder gemaakte schade

Door de huurder gemaakte schade, geconstateerd door de verhuurder tijdens of na verblijf in het Reestdalhuisje en eventuele kosten voor het herstel van tijdens of achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of het inventaris. worden aan de huurder doorberekend.

2 e. Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en gas, water en licht

U dient het Reestdalhuisje na de overeengekomen huurperiode “bezemschoon” achter te laten. De

koelkast in koelstand 0 te plaatsen en open te laten staan en te zorgen dat het servies, bestek, pannen etc. schoon zijn.

Voor de eindschoonmaak zal een bedrag van €50,- in rekening worden gebracht. Mocht blijken dat er overmatig gebruik is gemaakt van gas, water en licht zal er een nacalculatie plaats vinden op basis van de gebruiksperiode.

2 f. Huisdieren en roken in Het Reestdalhuisje

  • Er zijn huisdieren toegestaan, we horen het alleen wel even graag als er huisdieren mee komen  (i.v.m. allergie andere gasten en eigen huisdieren) . Tevens is het roken in Reestdalhuisje en/ of in de Tuinkamer van het Reestdalhuisje niet toegestaan.
  • Het is een vakantiehuisje waar je tot rust kan komen u word vriendelijke verzocht na 22.00 uur en voor 7.00 geen geluidsoverlast te veroorzaken. Er gelden dan stiltetijden.

3      Annulering

3a Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan ons worden gemeld. Indien u de reservering

onverhoopt wilt annuleren dient u rekening te houden met annuleringskosten, die wij aan u

doorberekenen. 

Het is bij annulering mogelijk om anderen in uw plaats te laten komen. Geeft dit dan even door via info@reestdalhuisje.nl

Het is altijd verstandig een annuleringsverzekering bij uw maatschappij af te sluiten.

Als u tot 30 dagen vóór de huurdatum annuleert zijn de annuleringskosten 25%

van de huursom (de aanbetaling). Bij annulering minder dan 30 tot 7 dagen voor aankomst zijn de

kosten 90%, bij minder dan 7 dagen is dit 100%.

Indien u geen gebruik maakt van het Reestdalhuisje of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

3b Annulering door verhuurder

Indien de verhuurder door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en zal er terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden.

4     Verantwoordelijkheden

4 a. Verantwoordelijkheden van de verhuurder

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten de wil van de verhuurder om;

Door deze boeking te voltooien bevestig ik dat ik de algemene voorwaarden heb gelezen en geaccepteerd.